Veiledning & coaching

Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som er rettet mot at veisøkers mestringskompetanse styrkes gjennom dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier (Sidsel Tveiten)

Veiledning og coatching er målrettede samtaler hvor veilanden skal finne egne svar ved hjelp av prosessen med veileder.

Man in Black Suit Sitting Beside Woman in White Dress Shirt

“Vi kan ikke løse et problem ved å tenke på samme måte som når vi skapte dem”

Albert Einstein

  • Individuellveiledning
  • Gruppeveiledning
  • Prosessveiledning
  • Familieveiledning
  • Veiledning av personalgrupper
  • Veiledning av studenter
  • Yrkesfaglig veiledning

Våre online kurs

Woman Sitting on Gray Rock Near Body of Water

Våre kurs innen helse

shallow focus of a woman's sad eyes

Våre kurs innen overgrep

Tilbakemeldinger fra tidligere samarbeid

Vi har lang erfaring innen våre tjenester, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra tidligere samarbeid med våre kunder.

Arba Inkludering AS

Aurora Stensaas

Thomas Winther har vært hos oss i arbeid og inkluderingsbedriften Arba Inkludering AS med kurset seksualitet og utviklingshemming.

Kurset i seg selv og Thomas som foredragsholder, er informativ, inspirerende og motiverende. Han bruker praksisnære eksempler og kommer gjerne med råd og veiledning knyttet til spesifikke situasjoner veilederne opplever gjennom arbeidsdagen.

Vi sitter igjen med ny og viktig kunnskap om et tema mange syntes det er vanskelig å snakke om. Hele personalgruppen var strålende fornøyd med opplegget. Vi kommer til å booke Thomas igjen ved en senere anledning.

Høgskolen i Østfold

Sine Eileen Torp Løkkeberg

«Thomas Winther har over flere år hatt undervisning på våre videreutdanningen «Vold i nære relasjoner» og «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» ved Høgskolen i Østfold. Han fremstår som en trygg og kunnskapsrik foreleser, som benytter relevante eksempler fra egen praksis. Dette gjør undervisningen svært faglig relevant for de som arbeider i praksisfeltet med denne tematikken»

Prostatakreftforeningen

Kathrine Storm-Olsen

Prostatakreftforeningen engasjerte Thomas Winther til å holde foredrag og samtalegruppe på en serie mestringshelger for personer med prostatakreft og deres partnere. Dette er en gruppe hvor mange har senskader etter behandling som kan gi seksualitet og samliv store utfordringer. Thomas formidlet et til tider krevende tema med engasjement, varme og humor  – noe som også var med på å legge til rette for åpenhet og god dialog i de påfølgende samtalegruppene. Kathrine Storm-Olsen  – Prostatakreftforeningen

Utdanningsforbundet Sarpsborg

David Aleksander Holt

Utdanningsforbundet Sarpsborg arrangerte medlemsmøte med tema seksuelle overgrep mot barn og unge. Vi booket inn foredragsholder Thomas J Winther, som gav oss en inspirerende og tankevekkende kveld. Sterke historier, og ikke minst kjennetegn på hva vi som pedagoger kan observere og avdekke hos barn og unge som strever. Det var godt oppmøte av våre medlemmer, og vi anbefaler andre dette foredraget fra Thomas.

Hovedtillitsvalgt Fredrikstad FO

Ole Martin Kolberg

Thomas Winther er en strålende foredragsholder. Han evner å snakke om vanskelige temaer på en engasjerende og ufarliggjørende måte. Thomas har svært gode formidlingsevner, hvor det dypeste alvor blandes med lun humor.

Aldri kjedelig! Anbefales på det sterkeste