1.0 Innledning

Disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene») regulerer forholdet mellom Curasenteret AS («Selger») og kunden («Kunde») ved kjøp av nettkurs («Kurset») via Selgers nettsted https://curasenteret.no/ («Nettstedet»). Ved å bestille et Kurs godtar Kunden disse Vilkårene.

2.0 Kjøp av Kurs

2.1 Kunden kan bestille Kurs via Nettstedet.

2.2 Når Kunden bestiller et Kurs, vil Selger sende en bekreftelse på bestillingen til Kundens e-postadresse.

2.3 Kunden kan betale for Kurset med de betalingsmåtene som tilbys på Nettstedet.

2.4 Tilgang til Kurset vil bli gitt til Kunden etter at betalingen er mottatt og godkjent av Selger.

2.5 Angrerettloven gjelder ikke for elektroniske varer og tjenester. Dette betyr at Kunden ikke har rett til å angre kjøpet av et Kurs etter at Kunden har mottatt tilgang til Kurset.

3.0 Pris

3.1 Prisen for Kurset er angitt på Nettstedet.

4.0 Tilgang til Kurs

4.1 Kunden får tilgang til Kurset via en passordbeskyttet plattform på Nettstedet.

4.2 Kunden har tilgang til Kurset i 12 måneder fra den dagen Kunden mottar tilgang til Kurset.

4.3 Selger kan suspendere eller avslutte Kundens tilgang til Kurset dersom Kunden bryter disse Vilkårene.

5.0 Immaterielle rettigheter

5.1 Innholdet i Kurset er beskyttet av åndsverklovens bestemmelser.

5.2 Kunden får en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke innholdet i Kurset for personlig bruk.

5.3 Kunden er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte gjøre innholdet i Kurset tilgjengelig for tredjeparter.

6.0 Ansvarsbegrensning

6.1 Selger er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som Kunden kan lide som følge av bruk av Kurset.

6.2 Selger er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i innholdet i Kurset.

6.3 Selger er ikke ansvarlig for eventuelle avbrudd i tilgjengeligheten av Kurset.

7.0 Tvister

7.1 Tvister som oppstår som følge av disse Vilkårene skal avgjøres av norske domstoler.

8.0 Kontaktinformasjon

Curasenteret AS Org.nr.: 925 288 284 E-post: [post@curasenteret.no]

9.0 Endringer i Vilkårene

Selger kan endre disse Vilkårene fra tid til annen. Endringer i Vilkårene vil bli publisert på Nettstedet. Kunden er bundet av de Vilkårene som var gjeldende på det tidspunktet Kunden bestilte Kurset.

10.0 Ikrafttredelse

Disse Vilkårene trer i kraft den 01. jan 2024.

11.0 Bruk av Kurs av bedrifter

11.1 Bedrifter kan ikke bestille Kurs via Nettstedet.

11.2 Bedrifter som ønsker å bruke Kurs må ta kontakt med Selger for å inngå en egen avtale.