Kjersti har bachelorgrad i sosialt arbeid fra Diakonhjemmets høgskolesenter.

Hun har videreutdanning i veiledning og coaching fra høgskolen i Akershus, Midt-Østen og Islam studier fra NTNU, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Østfold og i tillegg «innføring i digital markedsføring» ved Oslo Nye Høgskole. 

Kjersti har arbeidserfaring fra kommunal barneverntjeneste, Nav og Integrering-og mangfoldsdirektoratet(IMDi). Hun har også vært fagleder ved et bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger. 

Kjersti er en del av Curasenteret som tilbyr følgende:

  • Familieterapi
  • Sexologisk rådgivning og terapi
  • Coaching
  • Nettkurs
Young Man and Woman at Couples Therapy