Thomas J. Winther

Administrator
E-mail: post@curasenteret.no

Thomas er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har bachelorgrad i barnevernspedagogikk fra Høgskolen i Oslo. Han har videreutdanning i familieterapi, emnestudie i vitenskapsteori og forskningsmetodikk, yrkesfaglig veiledning, dualproblematikk (rus/psykiatri), sexologi ved universitetet i Agder, videregående klinisk sexologi utdanning ved Universitetet i Göteborg og master utdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets høgskole, Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn og Vold i nære relasjoner ved Høgskolen i Østfold. Han har jobbet med barn, ungdom og familier siden 1993, og har bred erfaring fra helse- og sosialfeltet.

Telefon: 412 77 931

Av kurs kan det nevnes at han har: ART trener kurs(Aggression Replasement Training), kurs om seksuelt misbruk, teamansvarligopplæring, grensetilfeller rus/psykiatri og kurs i psykiatri, 7 dagers LØFT kurs, IP kurs, PREPP instruktørkurs(samlivskurs), en rekke kurs i PMT, MTFC og MTRC, ADHD kurs, kurs om hvordan å lede familiesamtaler, emnekurs i endringsfokusert rådgivning, godt samliv(instruktørkurs), treaumebevist omsorg (RVTS) kurs om seksuelle overgrep, Aim 2, Behandling av barn og unge med skadlig seksuell atferd, Vold i nære relasjoner, SNAKKE (samtaleteknikk med overgrepsutsatte, m.m.