Veiledning/coaching

Started on November 30, 2019

«Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere»

-Albert Einstein-

Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som er rettet mot at veisøkers mestringskompetanse styrkes gjennom dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier (Sidsel Tveiten)

Veiledning og coatching er målrettede samtaler hvor veilanden skal finne egne svar ved hjelp av prosessen med veileder. Vi har lang erfaring med:

  • Individuellveiledning
  • Gruppeveiledning
  • Prosessveiledning
  • Familieveiledning
  • Veiledning av personalgrupper
  • Veiledning av studenter
  • Yrkesfaglig veiledning

For pris, kontakt oss

Leave a comment